Světlehřbetá šedá a mramorová šedá mutace zebřičky pestré – Otakar Buldra

Rozhodl jsem se spojit tyto dvě mutace do jednoho článku, protože obě dvě toho mají spolu hodně společného. Geny pro obě tyto mutace se nacházejí na  stejném pohlavním chromozomu. Jde o takzvané vícenásobné (multi) alely. Obě tyto mutace mají dědičnost… pokračovat ve čtení

 Klub chovatelů zebřiček České republiky