Ostatní

Výstava ZO Stránčice 2023

Stránčice
9. a 10. 9.2023

Jako již obvykle každý rok, tak i letos proběhla výstava bodovaného ptactva ve Stránčicích. Na výstavě bylo možné vidět expozici hospodářských zvířat a bažantů.

Letos měla výstava slabší účast, zúčastnilo se celkem 54 zebřiček, 6 holoubků diamantových a 25 drobných exotů.

Výstavu posoudili posuzovatelé Tomáš Trnobranský a Petr Hráček.

Celou výstavu s bodovanýma zebřičkama vyhrál člen klubu chovatelů zebřiček Daniel Tušla se světlehřbetým černolícím samcem a stejný chovatel uspěl i s nejlepší samicí výstavy šedou černoprsou.

Celá výstava má bohužel smutnou tečku. Týden po výstavě nás opustil jeden z organizátorů a dlouholetý člen Klubu chovatelů zebřiček Josef Čistý. Pevně věřím, že jeho celoživotní dílo v oblasti chovatelství se ponese dál.

Petr Hráček

Derby drobných exotů 2022

Nymburk 11.6.2022

Výstava byla seřazená a posouzená podle skupin a tříd predikátem. Třídy ani skupiny se neslučovaly. Vitěz třídy a skupiny byl vyhlášen za podmínky, že obsahuje nejméně 7 ptáků od 3 vystavovatelů. Toto pravidlo bylo naplněné u VT 1, 2, 3, 5, 101, 122, 149, 150, 151, 152, 153, 154. Ve třídách bylo určeno pořadí 1, 2, 3., další se nevyhodnocovalo.

Výstavu posoudili predikátem:

  • Hans-Jürgen Helm (AG2+RY), Petr Hráček (ZE1), Tomáš Osoba (AG1,ZE2), Josef Markytán (CH, PA, AG3, OST), Tomáš Trnobranský (AG2)

Vítěz výstavy:

17. Derby drobných exotů 2021 Nymburk

17. Derby drobných exotů 2021 Nymburk

otevřené Derby drobných exotů pořádané ve spolupráci KPEP, AG Klub a KCHZČR, se uskutečnilo za rekordní účasti chovatelů i ptáků v sobotu 12. června v Nymburku v Moštárně.

Vítězem Derby se stal rýžovník šedý chovatele MIlana Vančury

Skupinu zebřiček vyhrál 1,0 zebřička hnědá chovatel Jiří Švadlenka

Gratulujeme!

Stránčice 2020

Ve dnech 12.-13.9.2020 proběhla ve Stránčicích výstava exotického ptactva, holubů a drůbeže s expozicí bažantů spojená s bodovanou soutěží andulek.

Díky iniciativě, obětavosti a odvedené práci př.J.ČISTÉHO při organizaci a celém průběhu i bodovaná soutěž zebřiček, kterou svoji účastí podpořilo i devět členů KCHZČR.

Otevřené mistrovství ČR 2020

Soutěž je vyhlášená pro všechny chovatele bez rozdílu klubové nebo státní příslušnosti

více zde

16. Derby drobných exotů 2020 Nymburk

16. Derby drobných exotů 2020 Nymburk

otevřené Derby drobných exotů pořádané ve spolupráci KPEP, AG Klub a KCHZČR, se uskutečnilo za rekordní účasti chovatelů i ptáků v sobotu 13. června v Nymburku v Moštárně.

Vítězem Derby se stal 1,0 zebřička hnědá chovatel Jiří Švadlenka

Gratulujeme!

68. světový šampionát C.O.M.

Soutěže zebřiček se na 68. světovém šampionátu C.O.M. v Portugalsku zúčastnili členové KCHZČR  Martin Papač a Petr Hráček .

Martin Papač získal stříbrnou medaili za kolekci světlehřbetých šedých samců.

Gratulujeme!

Katalog ke stažení

Foto z výstavy

82.Ornitologické mistrovství Polska

82..Ornitologického mistrovství Polska se zúčastnilo i několik členů KCHZČR.

Gratulujeme k dosaženým úspěchům.

Katalog - přehled vítězů

 Klub chovatelů zebřiček České republiky