Ostatní

Stránčice 2020
Featured

Stránčice 2020

Ve dnech 12.-13.9.2020 proběhla ve Stránčicích výstava exotického ptactva, holubů a drůbeže s expozicí bažantů spojená s bodovanou soutěží andulek.

Díky iniciativě, obětavosti a odvedené práci př.J.ČISTÉHO při organizaci a celém průběhu i bodovaná soutěž zebřiček, kterou svoji účastí podpořilo i devět členů KCHZČR.

 

Soutěž posoudil Ing.T.Trnobranský a ze 119 zebřiček od 14 chovatelů určil jako vítěze bodované soutěže zebřiček 1,0 hnědého a jako protějšek vítěze výstavy 0,1 hnědou chovatele J.Švadlenky.

Druhé místo v samcích obsadil 1,0 šedý ch.V.Blažka a třetí 1,0 světlehřbetý šedý ch.R.Strnada.

V samicích se na druhém místě umístila 0,1 světlehřbetá šedá ch.J.Švadlenky a na třetím 0,1 šedá ch.J.Hrubeše

 Klub chovatelů zebřiček České republiky