Ostatní

Featured

Výstava ZO Stránčice 2023

Stránčice
9. a 10. 9.2023

Jako již obvykle každý rok, tak i letos proběhla výstava bodovaného ptactva ve Stránčicích. Na výstavě bylo možné vidět expozici hospodářských zvířat a bažantů.

Letos měla výstava slabší účast, zúčastnilo se celkem 54 zebřiček, 6 holoubků diamantových a 25 drobných exotů.

Výstavu posoudili posuzovatelé Tomáš Trnobranský a Petr Hráček.

Celou výstavu s bodovanýma zebřičkama vyhrál člen klubu chovatelů zebřiček Daniel Tušla se světlehřbetým černolícím samcem a stejný chovatel uspěl i s nejlepší samicí výstavy šedou černoprsou.

Celá výstava má bohužel smutnou tečku. Týden po výstavě nás opustil jeden z organizátorů a dlouholetý člen Klubu chovatelů zebřiček Josef Čistý. Pevně věřím, že jeho celoživotní dílo v oblasti chovatelství se ponese dál.

Petr Hráček

 Klub chovatelů zebřiček České republiky