Klubové

20. klubová výstava zebřiček

20. klubová výstava zebřiček

Vážení přátelé,

Tak máme za sebou naší jubilejní 20. klubovovou výstavu výstavních zebřiček. Byla otevřena i pro nečleny našeho klubu. Tak jako v loňském roce byla součástí Otevřeného mistrovství ČR bodovaných ptáků. Současně s naší výstavou probíhala celostátní výstava EXOTIKA 2022 v Lysé nad Labem.

Klubovky se zúčastnilo 11 našich členů. Výstavní zebřičky byly posouzeny rozhodčími z Rakouska.

Je pravda, že počet vystavených zebřiček byl nižší, než v dřívějších dobách. Je to ale vyváženo opravdu vysokou kvalitou a vyrovnaností vystavených jedinců. Což potvrdil i posuzovatel Christian Wallner, který navštívil i loňskou klubovku. Kvalita je samozřejmě dána i jedinci, které vystavují nečlenové klubu. V celkovém hodnocení skupiny drobných exotů pak zvítězila zebřička – hnědý samec Jirky Švadlenky a třetí byl světlehřbetý šedý samec Jiřího Hadraby. Toto jen potvrzuje výše napsané.

Celkovým vítězem byl Jirka Švadlenka, který měl nejlepší zebřičku výstavy a Mistra klubu. Jednalo se o hnědého samce. Nejlepší protějšek měl Petr Hráček a to černolící šedou samičku. Nejlepším nováčkem byl vyhlášen Jirka Michna a cenu za nejzajímavější kombinaci získal Jirka Hadraba.

 

Kompletní výsledky jsou zveřejněny v katalogu na stránkách KPEPu.

Závěrem bych chtěl poděkovat především Jirkovi Michnovi za obětavou práci v rámci této výstavy. Dále si zaslouží poděkování i Tomáš Strachota za totéž.

Bylo by dobré, aby se při přípravě další výstavy a i při ní, zúčastnilo více členů klubu. Jestli vše půjde podle plánu, měla by další klubovka být v rámci výstavy EXOTA Olomouc 2023. Tak věřím, že se na ní v hojném počtu setkáme.

Ještě bych se chtěl zmínit o myšlence Christiana Wallnera uspořádat šampionát drobných exotů jako jsou např. rýžovníci, pásovníci, amadiny Gouldové , chůvičky a zebřičky v rámci čtyř států. Rakouska, Maďarska, Slovenska a Česka. Od myšlenky k realizaci je sice dlouhá cesta, ale myslím si, že o další motivaci k zlepšování chovu výstavních zebřiček je postaráno.

Ivan Hájek

Předseda KCHZ

 Klub chovatelů zebřiček České republiky