Klubové

21. Klubová výstava zebřiček
Featured

21. Klubová výstava zebřiček

Vážení přátelé,

tak máme za sebou další klubovou výstavu výstavních zebřiček. Byla už 21. v pořadí a tentokrát se konala při mezinárodní výstavě Exota v Olomouci v pěkném prostředí olomouckého výstaviště Flora. Jako obvykle byla otevřena i pro nečleny našeho klubu a jako v loňském roce byla i letos součástí Otevřeného mistrovství ČR exotických ptáků.

Klubovky se zúčastnilo 12 našich členů. Což bylo o jednoho člena více, než loni a 4 nečlenové klubu. Výstavní zebřičky byly posouzeny Martinem Papačem a Andrejem Zacharem ze Slovenska.

Vystaveno bylo 194 ks zebřiček, což je proti minulé výstavě více. Dva vystavovatelé byli ze zahraničí.

Celkovým vítězem byl šedý samec Tomáše Strachoty. Nejlepší protějšek měl Jiří Hadraba. A to šedou světlehřbetou samičku. V párech zvítězil i jeho pastelový pár. Kolekci měl nejlepší Daniel Tušla -vyrovnanou čtveřici mramorových samců.

Myslím, že naše výstava byla skvělou propagací výstavních zebřiček a vidělo ji kolem 15 tis. návštěvníků.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům našeho klubu za aktivní účast při přípravě a následně i během výstavy.

Věřím, že se opět v hojném počtu setkáme na další klubovce, která bude v rámci výstavy Exotika v Lysé nad Labem.

Ivan Hájek
Předseda KCHZ

Foto z výstavy

 

 Klub chovatelů zebřiček České republiky