Image

Klub chovatelů zebřiček
České republiky

Členové klubu se sdružují zejména za účelem:

  • výměny informací v chovu zebřiček s důrazem na standard
  • účasti na vlastních výstavách, ale i ostatních domácích i zahraničních

Objednávka kroužků pro rok 2021

Objednávka kroužků na rok 2021 do 30.9.2020 u př. Vaňka.(+420 736 683 549)

 Klub chovatelů zebřiček České republiky