Image

Klub chovatelů zebřiček
České republiky

Členové klubu se sdružují zejména za účelem:

  • výměny informací v chovu zebřiček s důrazem na standard
  • účasti na vlastních výstavách, ale i ostatních domácích i zahraničních
Klubová výstava - Rok 2021 velký milník v historii KZCH

Klubová výstava - Rok 2021 velký milník v historii KZCH

Tento ročník je pro klub KCHZ novým milníkem. Protože město Dašice prodává objekt kasáren, ve kterém měl klub zázemí a kde také dlouhé roky pořádal svoji klubovou výstavu, museli jsme hledat cestu jak dál. Nešlo pouze o místo konání, ale také o to, kde mít uskladněné výstavní klece, stojany, regály......a vše statní. Zabere to docela velikou místnost. Pronájem skladovacích prostor jinde nepřipadal z finančních důvodů jako možné řešení. I kdyby klub mohl ročně platit X tisíc korun za pronájem prostor jinde, nebyla možnost, jak na případné nové místo konání výstav vše dopravit a zase odvést zpět. To by opět znamenalo veliké finanční náklady na dopravu a tyto prostředky klub nemá. Dašice byly v tomto směru výjimečné. Klub měl svůj sklad ve vedlejším baráku. Od místa výstavy 10 metrů. A hlavně zde v okolí bydlelo pár chovatelů, kteří prakticky každý rok výstavu připravili a také uklidili. Veškeré věci spojené s výstavou zařizovalo těchto pár členů. Prakticky pouze výbor klubu. Začeš jim navždy patří veliké poděkování a myslím od všech. Nejen členů, ale i ostatních vystavovatelů a návštěvníků! Pomoc od ostatních členů přicházela jen výjimečně. Je to pochopitelné, kdo bude jezdit tak daleko....

 To nebyla jediná změna, co klub musel řešit. Musel se ještě dát dohromady nový výbor klubu, protože starý výbor složil své funkce. Někdo ze zdravotních důvodů, někdo z pocitu vyhoření, někdo se mohl cítit být už otrávený posloucháním, co vše dělají špatně....Kritizovat dokáže spousta lidí, pomoci jen pár jedinců. Ať byl důvod jakýkoliv, tak se museli hledat noví členi klubu, kteří budou ochotni věnovat svůj volný čas práci pro klub. To se povedlo. Končící a začínající výbor spolu úzce spolupracoval na hladkém, rychlém předání štafety. Toto se povedlo, což jsme všichni předpokládali. Všichni, jsme ve stejném klubu a všem nám šlo o jediné. Aby klub dál fungoval a jejich dlouholetá práce naše záliba nepřišla a vniveč. Ale to byla pouze část, bylo nutné řešit co s majetkem klubu, když není místo na uskladnění a hlavně kde bude klub vystavovat. Klub bez klubové výstavy není žádný klub.

Bylo rozhodnuto, že klubový majetek se musí rozprodat. Klece byli přednostně nabídnuty členům, pak ostatním zájemcům a organizacím. Do konce roku musí být sklad vyklizený, klíče předány městu. Toto se vyřešilo takto. Kde ale pořádat výstavu? Bylo rozhodnuto, že klub bude své klubové výstavy pořádat na Mistrovství ČR. Která se pořádají jeden rok při EXOTICE v Lysé nad Labem a další rok při EXOTĚ v Olomouci. Další věc byla vyřešená. Teď musel nový výbor klubu začít vyjednávat a zařizovat podmínky, za kterých to lze uskutečnit. Vše bylo nové, vše se muselo dojednat. Bylo toho opravdu dost a čas utíká velmi rychle. Jako specializovaný klub jsme trvali na kolekcích a párech. Což na Exotice žádný z klubů nemá. Bylo nutné obsáhnout služby na stánku klubu, který byl podmínkou pořadatele. Zde musím poděkovat všem, co si službu vzali. Jmenovitě musím poděkovat Tomášovi Strachotovi, který tam byl celou dobu výstavy!

 Bylo nutné vytvořit výstavní podmínky, které ale nebyly úplně stejné jako měl KPEP, který akci zaštiťuje. Jednání probíhala, řešila se spousta věcí. Ochota obou stran byla veliká. Jak pro klub, tak pro KPEP a tím pro Exotiku to byl přínos. Zebřiček bylo daleko nejvíce ze všech ptáků v bodované části výstavy! A to nejsme jediný klub, který se prezentoval. I když osobně bych čekal ještě větší počet vystavovatelů a ptáků. Ale jsem rád, že to bylo, jak to bylo a věřím, že další ročníky budou jen lepší a lepší. Že si vystavovatelé a také návštěvníci z Dašic uvědomí, že Dašice jsou jednou pro vždy minulostí a hezkou vzpomínkou. A že si naši klubovou výstavu ať se bude konat v Lysé, nebo v Olomouci najdou a budou ji navštěvovat. Buď jako vystavovatelé, nebo jako návštěvníci.

To, že takto razantní změna prakticky všeho, co bylo už zažité a fungovalo na vyjetých kolejích, přinese některé nedostatky, které se musejí na další výstavě zlepšit, dořešit....bylo jasné. I přes některé nedostatky, byla akce úspěšná. Veliké poděkování patří všem, kteří se této výstavy zúčastnili. Hlavně členům výboru klubu a jmenovitě jeho předsedovi Ivanu Hájkovi, který měl nejvíce práce. Díky Vám všem!

Další klubová výstava nás čeká v roce 2022 a bude se konat na Mistrovství ČR na EXOTĚ v Olomouci. Což je opět úplně nová situace a vše se musí od nuly opět vyjednat a zařídit. Již na této výstavě v Lysé nad Labem vedení klubu započalo jednání se zástupci organizátorů výstavy EXOTA Olomouc. Mimo zařizování výstav mimo jiné klub zpracoval nový standard pro zebřičky a probíhá jeho schvalování v ČSCH. 

Věřím, že i další, pro nás naprosto novou výzvu klub zvládne a další roky se už budeme moci zaobírat jen zdokonalováním těchto akcí.

Závěrem chci opět připomenout, že změny místa konání klubové výstavy přinesla situace ukončení možnosti ji pořádat v Dašicích. To si musíme všichni i ti, co se jim toto příliš nelíbí uvědomit. Pokud bychom tyto kroky nepodnikly, žádná klubová výstava by nebyla. Toto je můj pohled na dění a činnost klubu v současné době.

© 2021 Otakar Buldra ©

 Klub chovatelů zebřiček České republiky