Image

Klub chovatelů zebřiček
České republiky

Členové klubu se sdružují zejména za účelem:

  • výměny informací v chovu zebřiček s důrazem na standard
  • účasti na vlastních výstavách, ale i ostatních domácích i zahraničních

Návrh aktualizace Standardu výstavních zebřiček

Zdůvodnění aktualizace Standardu výstavních zebřiček

V roce 2011 jsme s panem Miloslavem Šobrem vytvořili Standard výstavních zebřiček( dále jen „Standard“). Tehdy jsme vycházeli z německého Standardu a to nejen charakteristikou postavy, typu i velikosti. Rozdělili jsme i jednotlivé třídy na skupiny. Později tento Standard prosadil největší odborník a posuzovatel výstavních zebřiček u nás pan Piskora i ve Sboru posuzovatelů ČSCH.

V nynější době jsou již některé věci z tohoto Standardu zastaralé a proto nový výbor v Klubu výstavních zebřiček rozhodl o jeho aktualizaci.

Tato aktualizace se netýká ani tak popisu mutací, které jsou v podstatě neměnné, ale především postavě výstavní zebřičky.

Tím, že se do kontinentálních chovů v poslední době dostalo hodně zebřiček anglického typu, který vypadá robustněji, je kompaktnější s velmi dobrým opeřením, začali svoje Standardy upravovat i ve vyspělých chovatelských zemích jako je Holandsko a Belgie. I v Německu se již v posuzování těchto ptáků přiklání k současnému trendu vzhledu výstavních zebřiček. Cílem ale není kopírování anglického typu, ale naprostá vyváženost jednotlivých kritérií podle kterých se výstavní zebřička posuzuje. V podstatě je to líbivější pták s krásně kulatou hlavou, kratším klínovitým zobákem, hrubším opeřením a výraznou barvou.

Z těchto důvodů přistoupil Klub chovatelů zebřiček k této aktualizaci a věříme, že posune chov těchto exotů u nás na vyšší úroveň a budeme konkurenceschopní i na významných evropských i světových výstavách.

Neznamená to ale, že se Standard nebude v průběhu dalších roků doplňovat o nově vznikající mutace.

Ivan Hájek, předseda Klubu chovatelů zebřiček České republiky, z.s.
6.3.2022

 Klub chovatelů zebřiček České republiky