Image

Klub chovatelů zebřiček
České republiky

Členové klubu se sdružují zejména za účelem:

  • výměny informací v chovu zebřiček s důrazem na standard
  • účasti na vlastních výstavách, ale i ostatních domácích i zahraničních
Featured

Výstava exotického ptactva Stránčice

Výstava exotického ptactva s expozicí drobného hospodářského zvířectva a bažantů

Bodovaná výstava drobného ptactva a andulek

 Areál ZO Strančice, Revoluční 292

Otevírací doba

  • So – 8:00 – 18:00
  • Ne – 8:00 – 14:30

Vstupné 60 Kč

Děti do 15 - ti let zdarma

občerstvení, bohatá tombola, prodej krmení, zvířat a chovatelských potřeb

Featured

19. Derby drobných exotů

Výstava byla seřazená a posouzená podle skupin a tříd predikátem. Třídy ani skupiny se neslučovaly. Vítěz třídy a skupiny byl vyhlášen za podmínky, že obsahuje nejméně 7 ptáků od 3 vystavovatelů. Toto pravidlo bylo naplněné u výstavních tříd 1, 2, 3, 5, 19, 74, 76, 92, 98, 99, 100 a u všech skupin. Ve třídách bylo určeno pořadí 1, 2, 3, další se nevyhodnocovalo.

Očima výstavních zebřiček:

Celkem se zúčastnilo 114 ptáků, což je velmi slušný počet.  Z tohoto počtu vzniklo 18 tříd, z nichž naplnily podmínky pro vyhlášení vítěze skupiny pouze 5 výstavních tříd (šedá, hnědá, světlehřbetá šedá, mramorová šedá a černolící světlehřbetá šedá).

Poprvé byli na výstavě v ČR vystaveni ptáci v nové, zatím neuznané mutaci Charcoal. Tato mutace si světově získává na velké oblibě, jelikož se jedná o celkem líbivou barevnou mutaci. Na výstavě bylo vystaveno 5 zástupců této mutace v barvách světlehřbetá šedá, světlehřbetá hnědá a mramorová šedá od chovatele Daniela Tušly. Samec světlehřbeté šedé mutace získal cenu posuzovatele.

Featured

Návrh aktualizace Standardu výstavních zebřiček

Zdůvodnění aktualizace Standardu výstavních zebřiček

V roce 2011 jsme s panem Miloslavem Šobrem vytvořili Standard výstavních zebřiček( dále jen „Standard“). Tehdy jsme vycházeli z německého Standardu a to nejen charakteristikou postavy, typu i velikosti. Rozdělili jsme i jednotlivé třídy na skupiny. Později tento Standard prosadil největší odborník a posuzovatel výstavních zebřiček u nás pan Piskora i ve Sboru posuzovatelů ČSCH.

V nynější době jsou již některé věci z tohoto Standardu zastaralé a proto nový výbor v Klubu výstavních zebřiček rozhodl o jeho aktualizaci.

Featured

Klubová výstava - Rok 2021 velký milník v historii KZCH

Tento ročník je pro klub KCHZ novým milníkem. Protože město Dašice prodává objekt kasáren, ve kterém měl klub zázemí a kde také dlouhé roky pořádal svoji klubovou výstavu, museli jsme hledat cestu jak dál. Nešlo pouze o místo konání, ale také o to, kde mít uskladněné výstavní klece, stojany, regály......a vše statní. Zabere to docela velikou místnost. Pronájem skladovacích prostor jinde nepřipadal z finančních důvodů jako možné řešení. I kdyby klub mohl ročně platit X tisíc korun za pronájem prostor jinde, nebyla možnost, jak na případné nové místo konání výstav vše dopravit a zase odvést zpět. To by opět znamenalo veliké finanční náklady na dopravu a tyto prostředky klub nemá. Dašice byly v tomto směru výjimečné. Klub měl svůj sklad ve vedlejším baráku. Od místa výstavy 10 metrů. A hlavně zde v okolí bydlelo pár chovatelů, kteří prakticky každý rok výstavu připravili a také uklidili. Veškeré věci spojené s výstavou zařizovalo těchto pár členů. Prakticky pouze výbor klubu. Začeš jim navždy patří veliké poděkování a myslím od všech. Nejen členů, ale i ostatních vystavovatelů a návštěvníků! Pomoc od ostatních členů přicházela jen výjimečně. Je to pochopitelné, kdo bude jezdit tak daleko....

 Klub chovatelů zebřiček České republiky