Klubové

10. Klubová výstava

12. - 13. 11. 2011 Dašice

Foto z výstavy

 

V listopadu roku 2001 se skupina chovatelů zebřiček z Chrudimi a Dašic při návratu z výstavy drobných exotů v Nymburku zastavila na občerstvení v motorestu v Lovčicích.
V průběhu doplňování energie pokračuje v debatě o proběhlé výstavě, hlavně o úrovni vystavených zebřiček a chovu výstavních zebřiček v naší republice, která vyústí k nápadu založit jakýsi klub, který by sdružoval chovatele těchto exotů.
Toto byli zakládající členové, kteří své rozhodnutí stvrdili podpisem na „zakládající listině“-ubrousku, jako jediném kousku papíru, který byl v danou chvíli k dispozici.
Od nápadu nebylo daleko k činům. Úředních záležitostí se chopil ing.Šobr a dne 31.1 2002
byly výnosem Ministerstva vnitra registrovány a uznány stanovy, tedy i Klub chovatelů zebřiček se sídlem v Chrudimi.
O členství v klubu je mezi chovateli zájem a 14.2.2002 se koná první členská schůze. Je zvolen výbor klubu, revizní komise a ing.Šobr předsedou klubu. Zároveň je projednána podoba klubových kroužků a projednán další směr pro naplnění úkolů, které byly zakotveny ve stanovách.
Jedním z úkolů bylo uspořádání speciální výstavy zebřiček. Termín první výstavy je stanoven na členské schůzi 7.5.2002, jsou vypracovány propozice výstavy a zajišťuje se nákup bodovacích klecí, část je zapůjčena od ZO Rychnov nad Kněžnou. Shánějí se výstavní prostory, je schválen návrh loga klubu. První výstava se koná 14.-17.11.2002 v Nemošicích, v areálu firmy Plemko. Vystavené zebřičky posuzuje, jako většinu ročníků, přední český posuzovatel pan Piskora. Již první výstavy ze zúčastní 15 chovatelů z celé republiky. A následují další, v roce 2004 je pozván rozhodčí ze SRN, který se pochvalně vyjadřuje o vystavených zebřičkách a jejich konkurenceschopnosti na výstavě mezinárodní, což především ukazuje na to, že se klub vydal správným směrem. V roce 2005 je však tato již tradice narušena panikou z ptačí chřipky a následně veterinárním zákazem všech výstav. Náhradou za listopadový termín 2005 se stane leden 2006 a ještě v témže roce se klubu podaří zorganizovat výstavu v obvyklém termínu a to již v pořadí pátou.
7.výstavu v roce 2008 posuzují holandští rozhodčí a tato výstava je také poslední konaná v Nemošicích.
Od následujícího roku se výstavy konají v Dašicích v areálu bývalých kasáren.
Úkoly, které si klub předsevzal se zčásti podařilo splnit, především v oblasti konání výstav a velkým úspěchem je uznání klubového standartu zebřiček, který vypracoval ing.Šobr .Standart byl uznán na semináři sboru posuzovatelů 2.10.2010 v Čáslavi jako obecně platný standart výstavních zebřiček.
Dnes vás vítáme na již X. klubové výstavě zebřiček, která je opět pojata jako otevřené mistrovství a přejeme hezký chovatelský zážitek.

Výstavní výbor KCHZ

 Klub chovatelů zebřiček České republiky