Klubové

11. Klubová výstava

10. - 11. 11. 2012 Dašice

Foto z výstavy

 

Vítáme Vás na XI. klubové výstavě zebřiček spojené s otevřeným mistrovstvím CR v chovu těchto milých ptáčků. Přesto, že členové našeho klubu žijí takřka po celé republice a díky tomu je jejich spolupráce na klubové činnosti velmi složitá, daří se hlavně díky moderním komunikačním prostředkům udržet klub v činnosti a naplňovat jeho cíle. Jedním z hlavních cílů našeho klubu je pořádání klubové výstavy. Díky dosavadnímu hospodaření disponuje klub dostatečným množstvím bodovacích klecí, stojanů, napáječek a dalšího inventáře. Vstřícným postojem zastupitelů a pracovníků Městského úřadu v Dašicích máme zajištěny prostory jak pro pořádání vlastní výstavy, tak i pro uskladnění veškerého materiálu potřebného k zajištění tak velké akce jakou naše výstava je. Vždyť v loňském roce bylo ve všech kategoriích vystaveno celkem 340 zebřiček a dalších téměř 200 ptáčků bylo nabízeno zájemcům o chov v prodejní expozici. Naším cílem je obohatit každou výstavu novým prvkem, který obohatí Váš zážitek. V loňském roce jsme rozšířili počet oceněných zvířat o cenu návštěvníků, v letošním roce vyhlašujeme na počest zakládajícího člena a prvního předsedy klubu Ing. Miloslava Sobra cenu pro nejlepšího ptáka ročníku 2012. Věříme, že se Vám na naší výstavě bude líbit a zveme Vás k návštěvě další naší akce, spolupráci a k členství v našem klubu. Výstavní výbor

 Klub chovatelů zebřiček České republiky