Klubové

Featured

13. Klubová výstava

8. - 9. 11. 2014 Dašice

Foto z výstavy

 

Vážení návštěvníci!

Přes téměř katastrofické prognózy různých škarohlídů, kteří nám prorokovali, že výstava tohoto typu nemá budoucnost, zrazovali nás od nákupu bodovacích klecí a stojanů, protože pokrok je v jednodenních, rychlých speciálkách, kam se chovatelé sjedou s ptáky ve vlastních bodovačkách a po několika hodinách se zase rozejdou, kdy jiní zase tvrdili a dále tvrdí, že jediná správná cesta jsou velké výstavy zaštítěné jednotnou, silnou chovatelskou organizací, dokazujeme, že všichni Ti rádoby odborníci nemusí mít vždy pravdu a vítáme Vás na XIII. klubové výstavě Klubu chovatelů zebřiček.

Máme za to, že každá organizace byt’ pololegální (jak nás nazval jeden redaktor a nemá pravdu, jsme řádně registrováni) má právo na vlastní sebeurčení a na vlastní organizaci své klubové činnosti do které nesporně klubová výstava patří. A jenom organizace sama bude rozhodovat o tom, jakým způsobem a kde bude provádět propagaci své práce, popřípadě nábor nových členů. A zrovna tak pouze chovatel sám se rozhodne, kdy a kterou výstavu či jinou akci navštíví nebo obešle svými chovanci. Jsme si plně vědomi, že záleží na rozhodnutí každého z Vás jestli naši klubovou výstavu navštívíte nebo ne a proto se snažíme vytvořit takové podmínky aby se Vám v Dašicích líbilo, abyste o nás šířili dobré informace a hlavně abyste příští rok přijeli znovu.

Jestli se nám naše práce daří to opravdu můžete posoudit pouze Vy sami, ale budemeli úspěch posuzovat podle počtu vystavovatelů a podle počtu vystavených ptáků, tak jsme zřejmě na dobré cestě, protože jak počet vystavovatelů (letos 34, vloni 32), tak počet vystavených ptáků (letos přihlášeno 451, vloni 443) se každoročně navyšuje přesto, že jsme pro letošní rok vyhlásili omezení počtu přihlášených ptáků od jednoho chovatele do jedné třídy na 4 kusy. Toto opatření jsme neudělali protože bychom neměli dostatečný počet bodovaček nebo z jiných kapacitních důvodů, ale měla by to být cesta vedoucí k obsazení výstavy kvalitnějšími ptáky.

Druhá změna, kterou jsme v letošním roce provedli, spočívá v tom, že každý chovatel sám přihlašuje své ptáky do určené výstavní třídy, které se mezi sebou neslučují. V minulosti, kdy rozdělení ptáků do tříd často určoval pořadatel výstavy a pak slučoval jednotlivé třídy, docházelo k dohadům kdy se vystavovatel cítil poškozený špatným zařazením svého ptáka. Toto není náš výmysl, takto to již dlouho funguje jinde v Evropě. Potíž je v tom, že u nás v podstatě není žádný všeobecně uznávaný standard pro zebřičky a tak se na různých výstavách používají různé seznamy výstavních tříd s různým označením. Po těžkém rozhodování jsme použili přeložený německý seznam tříd. Toto není a ani nemůže být konečné řešení tohoto problému a věříme, že v dohledné budoucnosti dojde k dohodě a budeme hrát podle společných not. Našim přáním je, aby se Vám na klubové výstavě líbilo, abyste si od nás odnesli hodně pěkných zážitků a pokud vystavujete, tak i dobré ocenění Vašich chovanců.

Výstavní výbor

 Klub chovatelů zebřiček České republiky