Klubové

14. Klubová výstava

7. - 8. 11. 2015 Dašice

Foto z výstavy

 

Vážení návštěvníci,

vítám vás na XIV. klubové výstavě zebřiček, co do počtu vystavených zebřiček největší akci tohoto typu v naší republice. Tato speciální výstava se koná tradičně na podzim již od roku 2002. První ročníky těchto výstav se konaly v Nemošicích v areálu firmy Plemko. Od roku 2009 se konají v Dašicích v prostorách bývalých kasáren. Bodovaná výstava je jedinečnou možností, jak mohou chovatelé zhodnotit a porovnat výsledky svého celoročního snažení v chovu výstavních zebřiček a zároveň tento koníček přiblížit nejširší veřejnosti. Je potěšitelné, že se každoročně rozrůstá počet chovatelů těchto ptáčků, kteří se rekrutují i z řad návštěvníků naší výstavy, jejichž množství se rok od roku zvyšuje. Pro nás pořadatele je velikým úspěchem každoroční nárůst vystavených ptáků a hlavně nárůst počtu vystavovatelů. Jak je vidět z loňského katalogu vystavují u nás chovatelé zebřiček z celé republiky a opakovaně si k nám našli cestu i slovenští chovatelé.

Po zkušenostech z loňského ročníku jsme opět přistoupili ve způsobu posuzování k systému neslučování tříd a jejich rozdělení do skupin. Z vítězů jednotlivých skupin je vyhlášen Mistr republiky v samcích a samicích. Samostatnými soutěžemi jsou soutěže o Mistra republiky v kolekcích a párech.

Ze všech vystavených zebřiček je vybrán nejlepší odchov roku 2015, který je oceněn Pohárem Ing. Miloslava Šobra. Tato soutěž je malou vzpomínkou na prvního předsedu a spoluzakladatele Klubu chovatelů zebřiček. Člověka, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj chovu výstavních zebřiček a o pořádání klubových výstav.

V letošním ročníku byla poprvé vyhlášena soutěž o Pohár starosty města Dašice. Vítězem se stane nejlepší zebřička málo chované nebo nově šlechtěné mutace výstavních zebřiček.

Součástí výstavy je prodejní koutek, kde je možno zakoupit ptáčky jak pro začátečníky, tak i zvířata z prošlechtěných chovů předních chovatelů vhodná pro pokročilé chovatele. K dobré pohodě na výstavě jistě přispěje i možnost posezení s občerstvením, kde je možno při kávičce nebo pivku podiskutovat s přáteli.

Přeji příjemný zážitek nejen chovatelům a vystavovatelům, ale všem návštěvníkům této výstavy, která se uskutečnila díky představitelům města Dašice a dalších sponzorů, kterým tímto děkuji.

Předseda KCHZ ČR

 Klub chovatelů zebřiček České republiky