Klubové

Featured

15. Klubová výstava

12. - 13. 11. 2016 Dašice

Foto z výstavy

 

Vážení návštěvníci,

možná si někteří pamětníci vzpomenou, že na místě tohoto úvodníku byla kdysi uvedena stručná historie vzniku Klubu chovatelů zebřiček České republiky, jeho rozvoj, činnost a pořádání speciálních výstav. Ano,bylo to u příležitosti 10. klubové výstavy. I když se prakticky po skončení této výstavy začal připravovat další ročník, těžko si kdokoliv troufal odhadnout, kolik ročníků se ještě podaří zorganizovat. Bylo nám prorokováno, že podobné, několikadenní výstavy tohoto typu bez zaštítění jednotnou, silnou chovatelskou organizací nemají budoucnost a jediná správná cesta je pořádání pouze jednodenních speciálních výstav ve vlastních bodovačkách. I přes tyto prognózy jsme neustoupili ze své tradice a snažíme se o vylepšení objektivity posouzení i celkový rozvoj úrovně výstavy. Od desátého ročníku jsme nakoupili další bodovačky a nechali zhotovit regály, aby mohla naše výstava pojmout stále narůstající počet přihlášených ptáků. Mimo rozšiřování materiální základny došlo i ke změnám ve vlastním posuzování a oceňování. Od 11.ročníku byla vyhlášena na počest zakládajícího člena a prvního předsedy soutěž „O pohár Ing. Šobra”. Jedná se o cenu pro nejlepší odchov daného roku. 13.ročník přinesl změnu v oceňování ptáků a zařazování do tříd. Bylo vyhlášeno bodování v šesti skupinách,každá skupina se skládala z vyhlášených tříd,které se mezi sebou neslučovaly. Chovatel si tedy sám zařazuje přihlášené ptáky do vyhlášené třídy. Od 14.ročníku jsme nahradili neobjektivní cenu „Pohár návštěvníků”, kde určovaly vítěze hlasy návštěvníků, soutěží „O pohár starosty města Dašice”. Vítěze určují posuzovatelé a stává se jím nejlepší zebřička málo chované nebo nově šlechtěné mutace nebo kombinace výstavních zebřiček. Jelikož se snažíme stále vylepšovat úroveň našich výstav,připravili jsme po zkušenostech z obsazení jednotlivých skupin pro letošní ročník další změnu. Jedná se o rozšíření o další dvě skupiny. Toto jsou viditelné změny,ale za celým zdárným uspořádáním takovéto akce je neviditelná náročná práce, kterou si umí představit pouze pořadatelé podobných akcí. Vzhledem k působnosti našeho Klubu nejen na celém území naší republiky, ale i na Slovensku je náročná příprava a výstavba celé výstavy na bedrech několika málo stále stejných členů, kteří se s pomocí rodinných příslušníků a kamarádů chovatelů, kteří nejsou členy Klubu snaží o zdárné spinění tohoto úkolu. Při samotném průběhu výstavy vydatně pomáhají členové Klubu ze vzdálenějších míst i ze zahraničí, kteří zde tráví celé čtyři pro zebřičkáře sváteční dny. I přes veškerou snahu o vylepšování úrovně výstavy a fyzické nasazení při výstavbě výstavy a jejím průběhu by nebylo možné takovouto akci uspořádat bez podpory představitelů města Dašice a dalších sponzorů . Všichni zaslouží velké díky, ale největší odměnou pro ně i pro nás bude Vaše spokojenost a příjemný zážitek z této výstavy.

Srdečně vás vítám na 15.klubové výstavě

Jiří Švadlenka
předseda KCHZ ČR

Odkaz na fotogalerii na fóru ararauna.cz zde.

 Klub chovatelů zebřiček České republiky