Klubové

Featured

16. Klubová výstava

11. - 12. 11. 2017 Dašice

Foto a video z výstavy

 

Vážení vystavovatelé a hosté,

nastal podzim, období, kdy chovatelé hodnotí jak byla pro ně úspěšná sezóna. Pro ty začínající může přinést stejný pocit radosti odchov nenáročných druhů jako pro ty zkušenější odchov druhů málo chovaných a náročnějších. Někteří hodnotí úspěšnost sezóny podle počtu odchovaných mláďat. Pro chovatele, kteří se věnují soutěžnímu chovatelství je příležitostí zhodnotit úspěšnost sezóny porovnáním svých odchovů na speciálních bodovaných výstavách.

Tradičně druhý víkend v listopadu patří zebřičkám a jak bylo kdysi napsáno, v tento termín se Dašice stávají jejich hlavním městem. Pořádání této speciální výstavy,která je zároveň pojata jako otevřené mistrovství ČR je jedním z hlavních cílů činnosti Klubu chovatelů zebřiček České republiky z.s.

Není to však jediná činnost, kterou klub vyvíjí. V letošním roce bylo rozhodnuto o úpravě webových stránek. Díky vstřícnosti, umu a obětovanému času p. L. Hrstky ve spolupráci s př. Nebeským a př. Buldrou bude po jejich dokončení splněn velice náročný úkol. Úpravy byly provedeny nejen v grafice, ale web byl rozšířen o elektronickou formu přihlášky do klubu, standard byl doplněn fotografiemi ptáků jednotlivých mutací, které budou průběžně obměňovány za kvalitnější, standard bude nadále aktualizován opravami chyb v současných popisech a rozšiřován o popis dalších vystavovaných mutací a kombinací. Další novinkou je rozšíření webu o inzerci a především o diskuzní fórum. Kde jinde řešit v průběhu celého roku otázky a problémy, které souvisejí s chovem výstavních zebřiček? Na setkání jednou za rok na některé z výstav není na toto dostatečný prostor. Další výhodou webu je zveřejnění článků či zajímavých odkazů. Z důvodu působnosti klubu po celé republice i na Slovensku byla zřízena sekce interních zpráv pro členy, kde budou řešeny klubové záležitosti.

Závěrem bychom chtěli popřát příjemný zážitek všem vystavovatelům i návštěvníkům již 16. ročníku této speciální výstavy, která se mohla uskutečnit díky představitelům města Dašice a dalších sponzorů, kterým tímto upřímně děkujeme.

Výstavní výbor KCHZČR z.s.

 Klub chovatelů zebřiček České republiky